Obec Vědomice
ObecVědomice

Odpadové hospodaření v roce 2021

INFORMACE  O  ODPADOVÉM  HOSPODÁŘSTVÍ  OBCE  VĚDOMICE  ZA  ROK  2021 

Dle § 60 odst. 4 zák. o odpadech má obec povinnost nejméně jednou ročně informovat o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu.

Způsob nakládání s odpadem:

Odpad, který nemůžeme třídit ani nepatří na mobilní sběr v obci, vynášíme do nádoby na komunální odpad. Nádobu na komunální odpad by měl vlastnit každý občan a má ji tedy umístěnou u místa svého bydliště.

Tříděný odpad umístíme do příslušných kontejnerů.

 

PLAST

➢ Umístění: ulice Roudnická – vedle č.p. 27, roh ulic K Černěvsi a Okružní, Na Průhonu – vedle Obecního úřadu, ulice Vetelská, ulice Nová – křižovatka s ulicí Na Zavadilce, Sběrný dvůr odpadů vedle Obecního úřadu,  ulice Lesní u MŠ, ulice Růžová, ulice Pod Lipou – vedel sauny

➢ Co?: plastové nádoby, PET láhve, plechovky, polystyren, plastové krabičky..

➢ Pokud to jde vždy sešlápnout= více místa v kontejneru

 

PAPÍR

➢ Úmístění: ulice Roudnická – vedle č.p. 27, roh ulic K Černěvsi a Okružní, Na Průhonu – vedle Obecního úřadu, ulice Vetelská, ulice Nová – křižovatka s ulicí Na Zavadilce, Sběrný dvůr odpadů vedle Obecního úřadu,  ulice Lesní u MŠ, ulice Růžová, ulice Pod Lipou – vedel sauny

➢ Co?: papírové krabice, časopisy, noviny, papírové obaly, kancelářský papír..

➢ Vždy rozložené= více místa v kontejneru

 

SKLO

➢ Úmístění: ulice Roudnická – vedle č.p. 27, roh ulic K Černěvsi a Okružní, Na Průhonu – vedle Obecního úřadu, ulice Vetelská, Sběrný dvůr odpadů vedle Obecního úřadu,  ulice Lesní u MŠ, ulice Růžová, ulice Pod Lipou – vedel sauny

➢ Co?: láhve od nápojů, skleněné nádoby, kusy skla

 

OLEJE  

➢ Úmístění: Sběrný dvůr odpadů vedle Obecního úřadu,

 ➢ Co?: jedlé tuky a oleje z kuchyně

➢ Vždy v uzavřené PET lahvi

 

KOVY

Umístění:  Na Průhonu – vedle Obecního úřadu

Co? plechovky, obaly s vnitřní stranou pokovenou…

 

TEXTIL

Umístění: Na Průhonu – vedle Obecního úřadu

Co? použité oblečení…

 

BIOODPAD:

Umístění: Sběrný dvůr odpadů vedle Obecního úřadu,

Co? tráva, seno, obaly od ovoce popřípadě zeleniny

 

Šetrnost k přírodě

Přestože v ČR máme funkční odpadové hospodářství a jsme jednou z předních evropských zemí, která nejvíce odpad třídí, je v zájmu každého z nás pomoct zastavit tento dlouhotrvající celosvětový problém s odpadem. V dnešním světě je všeho přebytek, kde každý spotřebovává spoustu věcí, ať už se jedná o oblečení, spotřebiče či potraviny. Začít můžeme každý sám u sebe, a to tím, že přestaneme používat nejen jednorázové plasty, ale plasty obecně, budeme uvážliví, zamyslíme se při koupi nové spotřební věci, opravdu věc potřebujeme nezbytně...?, musíme ji koupit…?, není to něco navíc…?, odpovědně budeme nakupovat potraviny, tímto můžeme velmi efektivně předejít zbytečné spotřebě a plýtvání. Chtěla bych také Všem připomenout environmentální přístup při nákupu potravin! V dnešní době je už možnost nakoupit většinou jakékoliv potraviny či drogérii s minimálním obalovým odpadem. Například při nákupů zeleniny či ovoce použít látkové, znovu použitelné tašky. Můžete tak s jedním pytlíkem či taškou dojít několikrát nakoupit. Spousta drogerii zavedla znovu použitelné obaly na drogerii. V praxi to vypadá tak, že si koupíte čisticí prostředek v plastovém obalu. Když ho doma vypotřebujete, vezmete láhev a dojdete si ji znovu do drogerie naplnit. Jednoduché a přitom šetrné k přírodě . V praxi jsem se s tím setkala ve vybraných DM drogeriích. Ještě jedná z mnoha věcí, kterou můžete být šetrní k přírodě. Poslat oblečení dál. Nenosíte některé kousky ze šatníků? Tak je předejte někomu jinému, kdo je využije. Zase i Vy si můžete na tomhle principu „Nenosíš, pošli dál“ pořídit oblečení. K tomuto dnes slouží kontejnery na použité oblečení i obuv. Nejsou to složité věci, ale jak pomůžou k ochraně přírody. Tímto přístupem každého jednotlivého spotřebitele může klesnout výroba a tím i odpadová stopa, kterou za sebou necháváme. Je těžké se obejít bez věcí, na které jsme zvyklí a jsou součástí našich denních návyků. Pokud však budeme věřit, budeme důslední a hlavně budeme chtít něco změnit, může to jít a naši planetu předáme budoucím generacím zdravější.

 

Nakládání s odpady

Obsah černých popelnic putuje na spalovnu nebo skládku, zatímco odpad z barevných kontejnerů je potřeba roztřídit na speciální lince, aby s ním bylo možné nakládat jako s druhotnou surovinou. Bioodpad bez příměsí pak končí na kompostárně, kde se z něj vyrábí tolik důležitý kompost.

 

Kolik za kolik

V minulém roce obec vyprodukovala:

179,6479t směsného komunálního odpadu,

20,5764t papírového odpadu a lepenky,

27,1462t plastového odpadu,

0,5028t kovového odpadu

18,3035t odpadu ze skla,

0,8398t textilního materiálu,

1t odpadu z jedlých olejů a tuků

Při mobilním sběru bylo odevzdáno  2,86t stavebního materiálu a azbestu,  21,09t směsných stavebních a demoličních odpadů, 3,89t ostatního odpadu ( barvy a pryskyřice,...), 95,35t biologicky rozložitelného odpadu. Dále bylo odevzdáno 0,3t obalů obsahujících zbytky nebezpečných látek, 6,485t železa a oceli, 2t pneumatik a 38,71t objemného odpadu.

Náklady na likvidaci a vývoz tříděného odpadu loni dosáhly částky 558 423,90 Kč.     

Náklady spojené s vývozem a likvidaci komunálního odpadu vyšly na 756 837,75 Kč.

Na poplatku za komunální odpad obec vybrala 519 751Kč.

Na odměnách za tříděný odpad obec obdržela částku ve výši 248 635,50 Kč .

 

Ve Vědomicích       4.8. 2022

 

                           Jana Salcmanová   v.r.

                                   starostka obce               

Odpady

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Czechpoint

czechpoint

 

Facebook