Obec Vědomice
ObecVědomice

Příprava rozvojových projektů obce

Příprava rozvojových projektů obce

Akční plán rozvoje obce 2011 - 2014

Příprava rozvojových projektů obce Vědomice

 

akční plán rozvoje

Na konci roku 2010 byla obci Vědomice schválena dotace z Regionálního operačního programu Severozápad v rámci 16. výzvy pro oblast podpory 2.1 Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti na projekt Příprava rozvojových aktivit obce Vědomice. Smlouva o spolufinancování mezi obcí a Regionální radou byla podepsána na konci března 2011. 

Cílem projektu je integrovat rozvoj v obci za pomoci koordinace jednotlivých rozvojových aktivit a tím přispět k udržitelnému rozvoji obce a nepřímo také regionu Podřipsko. 

 

Termín realizace – 12/2010 – 12/2011 

Celkové náklady projektu – 2.280.000,- Kč 

z toho poskytnutá dotace – 1.938.000,- Kč 

vlastní zdroje obce – 342.000,- Kč 

 

Projekt zahrnuje zpracování socioekonomické analýzy, identifikaci projektových záměrů a jejich pasportizaci. Následně budou projektové záměry vyhodnoceny z hlediska realizovatelnosti, relevance, financovatelnosti a časové priority. Vybrané projekty pak budou zařazeny do akčního plánu pro roky 2011 – 2014. Závěrečnou částí projektu bude zpracování kompletní technické dokumentace pro minimálně jeden a maximálně tři projekty z akčního plánu. 

Projekt řídí obec Vědomice ve spolupráci z partnery projektu (Svazek obcí Podřipsko a SK Sahara Vědomice) a to v rámci pracovní skupiny, která byla ustavena pro potřeby projektu. Součástí projektu bude také realizace veřejné prezentace. 
 
Byla zpracována :

socioekonomická analýza

vyhodnocení projektových záměrů

akční plán rozvoje obce 2011-2014


Dále probíhaly práce na vybraných rozvojových projektech. 

Konkrétním výstupem projektu je zpracování projektových dokumentací (včetně stavebního povolení) k zasíťování rozvojové lokality obce mezi hřištěm Fotbalové farmy a silnicí II/240.

 

 

 

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Czechpoint

czechpoint

 

Facebook