Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Vědomice
ObecVědomice

Ztráty a nálezy

Ztráty a nálezy upravuje zákon č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kdy z § 135 vyplývá: „Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo. Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 6 měsíců od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví obce.“

Povinností nálezce tedy je věc odevzdat na OÚ Vědomice, kde bude sepsán záznam o nálezu. Po přijetí nálezu jsou provedeny kroky k dohledání majitele ztracené věci – nález je oznámen policii; zveřejnění nálezu je provedeno prostřednictvím webových stránek obce.

Vlastník ztracené věci se o svou věc může hlásit v úředních hodinách osobně či telefonicky  na obecním úřadu. Nalezenou věc si lze osobně vyzvednout po její identifikaci, prokázání totožnosti a podepsání protokolu.

Nalezené osobní doklady (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, apod.) obecní úřad předává příslušnému orgánu, který je vydal.

Dále upozorňujeme nálezce, že neodevzdáním a neohlášením věci majiteli nebo obci, může být tento čin kvalifikován jako trestný čin podle § 207 a § 219 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů!


nahoru